Pripreme za takmičenja na našim radionicama

Svrha takmičenja u najmlađim uzrasnim grupama nije rezultat, pobjeda, rangiranje.. Ona treba da budu prvenstveno korisna i zabavna za djecu. 

                      

Na našim košarkaškim radionicama poćele su pripreme za takmičenja. Naime, košarkaši su počeli da igraju svoje prve utakmice i uče osnovna pravila igre koju vole.

Naš pristup takmičenju bazira se na potrebi da ona budu u funkciji podizanja intenziteta i interesantnije igre, razvoja košarkaških vještina, samopouzdanja i razvoja djece. 

 

Svrha takmičenja u najmlađim uzrasnim grupama nije rezultat, pobjeda, rangiranje.. 

Ona treba da budu prvenstveno korisna i zabavna za djecu. 

 

Mi ćemo se truditi da takmičenje bude upravo to te da kroz njega: uče o svojim sposobnostima i ograničenjima, o tome kako postaviti cijeve, podnijeti gubitak, razvijati vještine rješavanja problema, učiti pravila igre, naučiti nastupati pred drugima, igrati sa drugima.

 

Minibasket košarkaške radionice i takmičenja odlično su okruženje za učenje košarkaških elemenata, fizičku aktivnost, zabavu i druženje, bez velikog opterećenja ekipnim rezultatima, pobjedama, rangiranjima na takmičenjima.  

 

Zbog svega toga smo sretni što smo u mogućnosti okupiti veliki broj djece da uče sa nama!

 

Vaš KK BBY

 

Leave a comment

PRIJAVITE SE ZA NOVOSTI