Savjeti za roditelje i igrače 🏀

Poštovani roditelji, U radu sa mladim košarkašicama i košarkašima, često nam se dešavaju situacije konverzacija, kontfrotacija ili jednostavno razmjene mišljenja sa njihovim roditeljima. Svijesni da su u pitanju njihovi odgajatelji, najvažnije osobe u njihovim životima, trudimo se prilikom upoznavanja dati osnovne smjernice i uvod u, prije svega, našu politiku rada a…

Riječ direktora

Draga djeco, poštovani roditelji, Već 28 godina radim u košarci, sa mlađim uzrastima. Ipak, još uvijek me i mladi i košarka iznenađuju svojom kreativnošću, dinamikom, inteligencijom.  Jedan veliki pjesnik rekao je u jednom velikom stihu: „bez sumnje je zvjezdano sve što ti dugujem...“, govoreći o ljubavi. Ljubav i posvećenost radu…

Izgradnja životnih vrijednosti

Izgradnja životnih vrijednosti Iako sva djeca neće imati iste ciljeve, i neće svi postati profesionalni igrači, ipak će kroz trenažni proces razvijati vrijednosti koje će ih pratiti kroz cijeli život.  Nivo do kojeg će stići biće različit, ali će bez sumnje, u većoj ili manjoj mjeri ponijeti osobine koje su,…

Savjeti za roditelje i igrače

PRIRUČNIK ZA RODITELJE DJECE U SPORTU ,  Prof.dr Ljubica  Bačanac i Prof.dr Miljan Grbović   Preporuka za slušati temu i predavanje, dva vrhunska predavača Prof.dr. Lubice Bačanac i Prof.dr.  Miljana Grbovića koja je namjenjena: Za sve roditelje djece koja se bave sportom; Za roditelje djece koji su BILI vrhunski sportisti ili MISLE  da su BILI vrhunski…

Raspored termina

ŠKOLE KOŠARKE : O.Š.MEŠA SELIMOVIĆ  utorak od 18:15 do 19:15h četvrtak od 19:30 do 20:30h trener : 062 04 05 05   O.Š.SABURINA  ponedjeljak od 14:30 do 15:30h četvrtak od 14:30 do 15:30h trener: 062 04 05 05   O.Š.VRHBOSNA  ponedjeljak od 15:45 do 17:00h srijeda od 15:45 DO 17:00h trener: 062 04…

PRIJAVITE SE ZA NOVOSTI