Zadnji trening u godini u našim školama košarke bio je praznični – rezervisan za takmičenja i medalje a pobrinuli smo se isključivo za veselje!

 

Od početka osnivanja, na kraju svake godine KK BBY uz prigodne zabave, takmičenja i nagrade za djecu završava jedno poglavlje uspješnog rada. Naše rezultate sumiramo uz dječije osmijehe i masovna košarkaška takmičenja.

Zadovoljstva naše djece mjerila su naših uspijeha. Godina iza nas bila je nešto drugačija. Možda nismo ostvarili naše mnogobrojne ideje, nismo se družili dovoljno niti realizovali naše projekte. Ipak, nećemo reći da nije bila uspješna!

Prevazišli smo još jedan izazov i uspijeli u onome u čemu mnogi nisu. Održali smo naše aktivnosti i rad u najtežim okolnostima i uradili sve što smo mogli kako bi naša djeca ostala aktivna. Za nas je to i više od uspijeha!

Kako naši najmlađi ne bi osjetili uticaj specifičnih okolnosti koje su nas zadesile, potrudili smo se da na kraju i ove 2020. godine organizujemo male zabave u okviru naših aktivnosti. Zadnji trening u godini u našim školama košarke bio je praznični – rezervisan za takmičenja i medalje a pobrinuli smo se isključivo za veselje!

Misija je obavljena: naša nasmijana lica su tu!

pixlr 20201229090455255
pixlr 20201229191353842
pixlr 20201229231325384
pixlr 20201230093143375
pixlr 20201230144010049
pixlr 20201230144754287
pixlr 20201230221111647
pixlr 20201230221331706
pixlr 20201231122619359
pixlr 20201231123502386
pixlr 20201231123656321
pixlr 20201231123946119
pixlr 20201231124955317
pixlr 20201231125300646

U novoj godini im želimo da zadrže osmijehe i zanemare okolnosti, da ostanu zdravi i aktivni – jer jedno uz drugo mora ići!

Svim našim članovima, njihovim roditeljima i najbližima također želimo sve najbolje u novoj godini!

Mi se vidimo jako brzo, jer na dobre rezultate nećemo čekati nego ćemo za njih raditi!

 

Vaš KK BBY

Sponzori

  

BC BBY

Na ideju o nastavku tradicije BC BBY došla je grupa ljudi kojoj je cilj stvaranje novih košarkaških asova, bazirajući svoj rad isključivo na mlađim kategorijama potencijalnih košarkaša.

Kontaktirajte nas

Adresa: Behdžeta Mutevelića 2B, 71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 62 04 05 05

Email: info@bc-bby.com

Web: bc-bby.com