Novosti

U skladu sa okolnostima same pandemije, prošle godine je dio našeg tima bila i doktorica Hitne pomoći, kako bismo pratili zdravstveno stanje svakog našeg učesnika. Činjenica da smo imali najuspješniji kamp do tada dovoljno govori o ozbiljnosti našeg pristupa organizaciji ovog projekta.

 

Iako u specifičnim uslovima i u doba pandemije idemo dalje te nastavljamo našu ligu koju uskoro privodimo kraju, a u toku je i priprema našeg festivala

 

                      

Našu djecu učesnike smo ovih dana obradovali, jer smo kroz plan realizacije projekta organizovali podjelu nove sportske opreme koju je ove godine finansirao KK BBY, s obzirom da je to naša redovna aktivnost u sklopu radionica

Naime, naši gosti Josip Pandža i Enes Numanović u nedjelju, 31. januara održali su pokazne treninge demonstrirajući sva svoja sportska umijeća našim trenerima u radu sa našim mladim igračima

Sponzori

  

BC BBY

Na ideju o nastavku tradicije BC BBY došla je grupa ljudi kojoj je cilj stvaranje novih košarkaških asova, bazirajući svoj rad isključivo na mlađim kategorijama potencijalnih košarkaša.

Kontaktirajte nas

Adresa: Behdžeta Mutevelića 2B, 71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 62 04 05 05

Email: info@bc-bby.com

Web: bc-bby.com